Remont dachu – formalności

Jakie formalności trzeba załatwić?

Zanim zaczniemy remont prawo budowlane nakazuje, aby rzeczoznawca budowlany ocenił stan techniczny konstrukcji nośnej ściany.

W ciągu 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac remont dachu trzeba zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Podczas zgłaszania remontu należy podać nie tylko datę rozpoczęcia remontu oraz informacje jakiego typu prace zamierzamy wykonać, w jakim zakresie i jakimi metodami. Dostarczyć należy przedstawienie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Należy uważać podczas wypełniania formularzy, ponieważ gdy popełnimy błąd lub nie wypełnimy całego w najgorszym przypadku zostaniemy poproszeni o uzupełnienie ewentualnych braków.

Jeśli po 30 dniach od doręczenia formularza nie otrzymamy decyzji odmownej, oznacza to, że możemy rozpoczynać prace. Prace remontowe nie muszą być rozpoczęte dokładnie w terminie podanym w urzędzie ? możemy je zacząć później. Od terminu podanego w formularzu nie może jednak upłynąć więcej niż dwa lata.